Mới đăng

Autolisp trong Autocad Web

Autolisp là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng trong các phần mềm thiết kế đồ họa như AutoCAD để tự động hoá các tác vụ và thao tác trong quá trình vẽ. Autolisp có thể giúp người dùng tăng tốc độ…