Inventor làm quen với phần mềm

Inventor: Cách khởi động phần mềm Cách 1: Vào menu Start/All Programs/Autodesk/Autodesk/Inventor/2014/Autodesk/Inventor Professional  2014. Cách 2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Inventor trên màn hình Desktop. Làm quen với giao diện làm việc của Inventor. Giao diện Khi khởi động xong, sẽ xuất hiện giao…