Lisp HVAC 2015 và hướng dẫn sử dụng chi tiết

Lisp HVAC 2015 được cập nhật thêm nhiều tính năng mới, nó là công cụ nối dài cho những kỹ sư thiết kế hoặc kỹ sư thi công hệ thống HVAC. Trong bài viết Lisp HVAC có nhúng lispNam được câp nhật đầy đủ nhất đã cung…

Lisp cắt DIM trong autocad

DIM dùng để đo kích thước vật thể, đường nét, chi tiết… trong autocad. Khi sử dụng lệnh DIM trong autocad, đường DIM và kích thước thể hiện lên bản vẽ phụ thuộc vào cài đặt người dùng trong Dimension style manager và mặc định của autocad.…