Block autocad và hướng dẫn tạo tất cả các loại block

Block autocad có tất cả 3 loại Trong autocad chúng ta có tất cả 3 loại block. Tùy thuộc vào tính chất bản vẽ và người vẽ mà loại nào được dùng nhiều hơn. Ưu điểm của block thì chúng ta đã biết rất rõ rồi.…