Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad phần 2

Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad. Bạn nên xem qua bài viết Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad phần 1 để hiểu rõ hơn về bài viết này. Quản lý và xuất bản vẽ trong PUBLISH. Tác dụng lớn nhất…