Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad phần 2

Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad. Bạn nên xem qua bài viết Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad phần 1 để hiểu rõ hơn về bài viết này. Quản lý và xuất bản vẽ trong PUBLISH. Tác dụng lớn nhất…

Chuyển bản vẽ từ autocad sang word

Việc chuyển bản vẽ từ autocad sang word là nhu cầu của rất nhiều bạn nhưng không phải bạn nào cũng biết. Một ví dụ đơn giản để các bạn hiểu tầm quan trọng cũng như phạm vi ứng dụng của việc chuyển bản vẽ…