Tăng tốc độ autocad

Một số mẹo nhỏ giúp các bạn tăng tốc độ vẽ autocad để tiết kiệm thời gian làm việc Lệnh PUrge giúp tăng tốc độ autocad Command : PU Công dụng : dùng để lọc bỏ nhưng layer, style không dùng đến làm nhẹ bản…

Chuyển dwf sang dwg

Phần mềm chuyển dwf sang dwg được sử dụng như một công cụ đọc bản vẽ CAD chuyên nghiệp. Nó còn hỗ trợ chỉnh sửa cơ bản các bản vẽ CAD trên phần mềm này. Các bản vẽ nhiều trang DWF cũng không làm khó được phần…