Layout trong autocad và hướng dẫn in bằng layout

Trước khi đi vào tìm hiểu in trong layout trong autocad, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Model và layout có chức năng và nhiệm vụ gì?, điểm mạnh yếu của từng loại. Từ đó chúng ta định hướng được phạm vi áp dụng của…