Vùng dữ liệu bất kỳ trên excel cách xuất bản cứng

Vùng dữ liệu bất kỳ trong excel chứa những dữ liệu mà chúng ta chỉ muốn in riêng vùng đó ra chứ không phải là cả một bảng tính hay một vùng sheet. Vậy để làm được việc đó các bạn thường làm như thế nào?…