Hồ sơ bản vẽ và dự toán đầy đủ

Gửi tới các bạn học chuyên ngành xây dựng một bộ hồ sơ bản vẽ đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện, nước, cùng một file dự toán đầy đủ của công trình nhà đang được xây dựng hiện nay.

Có thể nói đây là một bộ hồ sơ đầy đủ nhất về một công trình nhà dân, bởi nó được lập rất chi tiết để thi công trong thực tế. Đặc biệt trong bộ hồ sơ có một file dự toán đầy đủ của công trình.

Bạn có thể dùng bộ hồ sơ bản vẽ dự toán đầy đủ này làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu để học hỏi thêm cách trình bày một bộ hồ sơ chuẩn về cả bản vẽ lẫn dự toán.

Dưới đây là một số hình ảnh của file hồ sơ bản vẽ và dự toán đầy đủ về công trình nhà dân.

Mặt bằng

2

Mặt đứng

3

Mặt bằng cấp điện

5

Bản vẽ nước

6

File dự toán Excell

8

Để download bộ hồ sơ bản vẽ và dự toán đầy đủ bạn click vào link dưới nhé.

http://www.mediafire.com/download/Ho_so_ban_ve_day_du_va_du_toan.rar

Bạn cần bộ hồ sơ bản vẽ của loại hàng mục công trình nào thì hãy gửi yêu cầu trong mục bình luận nhé. Tôi sẽ tổng hợp và upload lên cho bạn!. Đảm bảo với bạn tất cả những hồ sơ bản vẽ được upload lên Site đều là những hồ sơ bản vẽ chất lượng.