Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad

Quản lý và xuất bản vẽ với layout.

Khi chỉ làm việc với một số lượng bản vẽ nhỏ, thì việc in bản vẽ cũng như chỉnh sửa bản vẽ nói chung sẽ đơn giản. Tuy nhiên khi quan lý một dự án có nhiều hạng mục. Công việc in bản vẽ cũng như quản lý hồ sơ một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp là rất cần thiết.

Vì vậy ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách in ấn hàng loạt và quản lý hồ sơ bản vẽ trong Autocad thông qua Page Setup Manager, Publish và Sheetset Manager.

Định dạng trang in với Page Setup Manager.

Dù bạn vẽ và in ấn trong Layout hay Model thì thao tác Page Setup Manager cũng đều rất quan trọng. Page Setup dùng để định dạng trang in cho từng Vùng in hoặc từng layout bao gồm việc thiết lập: Máy in, khổ in, tỷ lệ in, Plot Style, …

Quản lý và xuất bản vẽ với layout

* Trong Model:

Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad

Muốn thiết lập trang in ở Model ta vào Modify sau đó đặt máy in, khổ in, nét in, tỷ lệ in và vùng in cho các khung. Ngoài ra nếu ở Model có nhiều khung in. Để thiết lập thêm vùng in ta vào New rồi lựa chọn lại các thông số khác…

Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong cad

Quản lý và xuất bản vẽ trong autocad

* Trong Layout: Cũng tương tự trong Model.

In ấn, xuất bản với PUBLISH trong layout

Tác dụng lớn nhất của lệnh PUBLISH là in ấn nhiều bản vẽ cùng một lúc.

Yêu cầu khi sử dụng lệnh PUBLISH là:

+ Mỗi bản vẽ cần in nên được trình bày trên một Layout.

+ Nếu muốn in trong Model thì phải tạo nhiều vùng in thông qua Page Setup Manager.

Không chỉ đối với Layout mà khi in bản vẽ trong Model cũng có thể in hàng loạt.

Xem tiếp: Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad phần 2.