Thiết lập dim style theo TCVN phần 2

Trong bài viết thiết lập dim style theo TCVN ở phần trước chúng ta đang tìm hiểu thiết lập tới thẻ Text trong bảng cài đặt Dimension Style, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt những thẻ còn lại trong…