Tìm hiểu về layout

Nhiều người trong số chúng ta khi nhắc tới layout thường có cảm giác mơ hồ. Không hiểu cụ thể layout là gì và ứng dụng của layout trong công việc. Nhiều người thấy việc sử dụng layout là cao siêu. Chúng ta nghĩ nó…