Hiệu chỉnh Block cad

Hiệu chỉnh Block là làm thay đổi cấu trúc của block đó theo ý muốn của người vẽ. Thông thường, để chỉnh sửa được block chúng ta thường hay phá block đó ra rồi mới chỉnh sửa mà không biết autcad có hỗ trợ lệnh…

Hướng dẫn tạo Block

Tạo Block để biến nhóm đối tượng cấu thành một đối tượng trở thành một đối tượng duy nhất. Ưu điểm của Block: Quản lý và thống kê dễ dàng Tránh nhầm lẫn trong khi thao tác Chèn đối tượng block vào bản vẽ một…