Tạo Block

Khối (block) là một đối tượng duy nhất của AutoCAD, nó có thể là một nhóm đối tượng, 1 bản vẽ tạo thành một đối tượng duy nhất. Việc sử dụng khối giúp ta tiết kiệm được thời gian vẽ bằng cách tạo thư viện…

Thư viện cad 2d đồ nội thất

Gửi tặng các bạn bộ thư viện cad 2d đồ nội thất cực đẹp được lập năm 2015.  Được tải lên https://www.mediafire.com tháng 7 năm 2015. Download thư viện cad 2d đồ nội thất về chèn vào bản vẽ autocad rất nhanh chóng và tiện lợi.…