Thống kê layer trong bản vẽ cad

Với bản vẽ của một hoặc nhiều hạng mục thuộc dự án lớn thường sử dụng rất nhiều layer. Có thể do chủ đầu tư hoặc nhà thầu khác yêu cầu lập danh mục layer được sử dụng trong bản vẽ đó để phục vụ công tác thiết kế tiếp theo… Với bản vẽ đơn giản. Chúng ta có thể ngồi thống kê các layer được sử dụng bằng cách thủ công. Nhưng với những hạng mục lớn có lượng layer tới hàng chục hoặc hàng trăm layer. Việc thống kê thủ công đó dường như bất khả thi.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thống kê layer trong bản vẽ cad hoàn toàn tự động. Chúng ta không cần tới bất kỳ một đoạn lisp nào. Sử dụng một tùy chọn có sẵn trong phiên bản autocad 2015.

 Các bạn xem hướng dẫn bằng Video thì click vào đường link sau:  https://www.youtube.com/watch?v=itrSXqIqN3k&feature=youtu.be

Các bước thống kê layer trong autocad

Bước 1: Mở bản vẽ cần thống kê layer lên

Bước 2: Tại thanh Ribbon, chọn thẻ Insert, chọn Data Extraction…

2

Bước 3: Hộp thoại Data Extraction hiện lên, bạn click chuột chọn Next.

Bước 4: Một cửa sổ hiện lên yêu cầu chúng ta nhập tên của bảng thống kê và vị trí lưu file thống kê sau khi tạo trong máy tính sau đó click Save

4

Bước 5: Chọn file bản vẽ đang mở rồi click Next

5

Sau khi click Next, quá trình load dữ liệu bắt đầu. Sau khi hoàn thành sẽ hiện lên một cửa sổ Data Extraction select object

Bước 6: Tại cửa sổ Data Extraction select object bạn để nguyên các lựa chọn và click Next.

Bước 7: Cửa sổ Data Extraction select object mới, bạn bỏ chọn tất cả bằng cách click chuột trái và quét chọn tất cả rồi click vào dấu tích đứng đầu một hàng bất kỳ.

Sau khi đã bỏ hết các lựa chọn, bạn click bỏ những mục trong category bên trái rồi kéo thanh cuộn bên phải mục Properties và tìm đến những đặc tính của layer mà bạn muốn liệt kê ra bảng thống kê rồi click chọn nó.

1

Sau khi chọn xong, bạn click Next để cad Load dữ liệu vừa chọn.

10

Sau khi cad load dữ liệu xong sẽ có thông báo nhỏ hiện lên, bạn click vào OK để đóng nó lại.

Sau khi hộp thoại đóng lại, một bảng thống kê layer hiện lên trong cửa sổ Data Extraction select object.

Bước 8: Bạn click vào Show name column để bỏ cột Name đi, sau đó click Next.

13

Để chèn bảng thống kê vào bản vẽ, bạn chọn thẻ Insert data extraction table into drawing, cồn nếu muốn lưu dưới dạng file .xls .csv .mdb .txt thì bạn click vào thẻ Output data to external file (.xls .csv .mdb .txt) và chọn vị trí lưu trên máy của bạn.

Sau đó click Next

Trong hướng dẫn này tôi lựa chọn thẻ Insert data extraction table into drawing.

Sau khi click Next chúng ta sang cửa sổ mới.

Tại cửa sổ này cho chúng ta tùy chọn chỉnh sửa và đặt nội dung trong bảng thống kê. Nếu không cài đặt thêm gì thì click vào Next để tiếp tục.

Nên xem thêm: Tạo bảng trong autocad 2015 để biết thêm về cách chỉnh sửa và đặt nội dung cho bảng trên.

Bước: 9

Một bảng thông báo hiện lên với nội dung kết thúc quá trình lập bảng thống kê layer trong bản vẽ cad. Yêu cầu bạn click vào thẻ Finish để chèn bảng thống kê đó vào bản vẽ cad.

 

Bạn click finish sẽ có một bảng thông báo số lượng ô trong bảng thống kê

 

Bạn click Yes để chèn bảng thống kê layer vào bản vẽ.

 

Kết quả sau khi chèn và chỉnh sửa bạn sẽ được một bảng thống kê layer chi tiết và đầy đủ như hình dưới.

thong kê layer

Chúc bạn thành công!