Quản lý và xuất bản vẽ với layout trong autocad

Quản lý và xuất bản vẽ với layout. Khi chỉ làm việc với một số lượng bản vẽ nhỏ, thì việc in bản vẽ cũng như chỉnh sửa bản vẽ nói chung sẽ đơn giản. Tuy nhiên khi quan lý một dự án có nhiều…

Autocad bị treo khi khởi động

Autocad bị treo khi khởi động lại lần hai là một trong những bệnh mà chúng ta hay gặp phải. Bạn khởi động autocad lên thì chạy bình thường nhưng khi tắt đi và khởi động lại lần hai thì lập tức autocad bị đơ…

Bản vẽ autocad lỗi không mở được

Bản vẽ autocad lỗi không mở đươc là trường hợp mà rất nhiều người gặp phải. Lỗi này có thông báo là “Unable to load this drawing file because it contains incorrupted ìnormation”. Nguyên nhân dẫn đến lỗi file autocad không mở được thường là…