Mới đăng

Nhập tọa độ và truy bắt điểm trong autocad

Nhập tọa độ một điểm trong bản vẽ chúng ta có 6 phương pháp Sử dụng phím trái của chuột để Pick chọn điểm và sử dụng các phương thức truy bắt điểmTọa độ tuyệt đối: Bằng cách nhập tọa độ tuyệt đối X, Y…

Hệ tọa độ trong autocad và phương thức nhập

Hệ tọa độ Descartes Việc xác định vị trí điểm (đầu-cuối) của đường thẳng, mặt phẳng hoặc các đối tượng khác. Thì vị trí của các điểm đó phải được tham chiếu đến một vị trí đã biết trước. Điểm này người ta gọi là…

Thuộc tính của Block trong autocad

Thuộc tính (attribule) của Block Thuộc tính là các dòng text (chữ hoặc số) đi kèm với block và để mô tả cho block. Một block có thể có nhiều thuộc tính. Thuộc tính là một thành phần của block (khi tạo block bằng lệnh…