Mới đăng

Hatch trong autocad và hướng dẫn sử dụng lệnh hatch để vẽ mặt cắt

Lệnh hatch trong autocad dùng làm gì? Lệnh hatch trong autocad được dùng để vẽ mặt cắt hoặc mô phỏng tạo vật liệu. Với lệnh Hatch, bạn có thể làm ứng dụng cho tất cả các bộ môn. Từ architecture, Structure hay MEP. Để so…