Các thiết lập cơ bản trong hộp thoại Option

Để mở hộp thoại option trong autocad 2015 các bạn nhập lệnh tắt OP => Enter

Thẻ Display

Để cài đặt kéo dài con trỏ chuột ra vô tận chúng ta vào mục Crosshair Size Kéo thanh trượt về 100 sau đó nhấp apply rồi OK để kết thúc.
Option trong autocad

Thẻ Open and Save

– Lưu định dang file autocad về các phiên bản khác.
– Trong mục Automatic save: Nhập vào thời gian tự động Save bản vẽ. Tốt nhất nên đặt thời gian từ 5 tới 10 phút.

Thẻ Selecction.

– Mục Picboxsize: Tăng độ lớn giao điểm giữa hay đường của con trỏ chuột Crosshair.

Mục Grip size: Điểm thuộc tính hiển thị trên đối tượng để phục vụ truy bắt điểm

Thẻ User Preferences:

 Bỏ Menu Shortcut trên màn hình làm việc mỗi khi nhấn chuột phải.

Auto Snap Maker Size: Kích thước điểm Snap phục vụ truy bắt điểm.
Trên đây là những cài đặt cần thiết trong hộp thoại Option của phiên bản autocad 2015. Các phiên bản trước đó cũng có những tùy chọn tương tự với cửa sổ Option có giao diện giống như của phiên bản 2015 nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng hướng dẫn này cho các phiên bản trước đó để tối ưu các cài đặt cần thiết trong hộp thoại Option.