Cài đặt máy in mặc định cho Autocad

Cài đặt máy in làm máy in mặc định mỗi khi in trên phần mềm Autocad

Cài đặt máy in làm máy in mặc định cho phần mềm autocad. Nếu máy tính của bạn đã cài máy in rồi thì chỉ cần chọn máy in trong mục User as default output device” sau đó nhấn Apply để xác nhận máy in mặc định cho Autocad.

Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt máy in thì bạn nên để trong chế độ “PDF Priter” ở ô Use as default output device” để khi in bản vẽ autocad sẽ xuất ra file PDF. Ấn Apply để chấp nhận giá trị mới.

Cách thức thêm một máy in vào phần mềm Autocad.

Để thêm một máy in vào phần mềm Autocad bạn làm như sau:

Bước 1: Cài đặt Driver máy in vào máy tính của bạn. Với loại máy in nào thì các bạn tìm trên Google để có hướng dẫn cụ thể cho từng loại máy in đó.

Bước 2: Click vào nút “Add or configure plotters….” trong Tab “Plot and Publish” ở hộp thoại Option như ở hình dưới.

Bước 3: Click vào nút “Add-a-Plotter Wizard” như hướng dẫn trong hình ảnh dưới đây.

Bước 4: Nhấn vào nút Next rồi bạn chọn “System Printer” sau đó bạn nhấn Next

Bước 5: Chọn máy in mạng cần kết nối, Ví dụ như tôi chọn máy in Canon 2500 được chia sẻ qua IP 192.168.1.124 rồi chọn Next để tiếp tục như hình ảnh bên dưới.

Bước 6: Click Next 2 lần

Bước 7: Nếu cần bạn có thể sửa lại tên của máy in rồi nhấn Next để tiếp tục

Bước 8: Bạn nhấn “Finish” để hoàn thành