Tạo chữ trên đường line khi vẽ bằng phần mềm autocad

Tạo chữ trên đường line trong autocad.

Để thể hiện rõ nét vẽ muốn thể hiện hệ thống nào đó. Chúng ta có nhiểu cách để làm việc này. Chúng ta có thể dùng màu trong layer để quy định hệ thống. Dùng nét vẽ kết hợp với màu sắc để quy định. Dùng ghi chú để phân biệt hệ thống. Hoặc dùng chữ để “tag” vào bên cạnh hệ thống… Ngoài những phương pháp trên, chúng ta còn có một cách nữa. Đó là dùng chữ trên nét vẽ để đánh dấu hệ thống.

Ưu điểm của phương pháp tạo chữ trên đường line trong autocad để đánh dấu hệ thống.

Hệ thống sẽ được phân biệt rất dễ dàng. Quá trình vẽ và đánh dấu diễn ra đồng thời. Bạn chỉ cần tạo kiểu đường nét vẽ lúc đầu mà không cần chỉnh sửa lại khi vẽ. Quản lý nét vẽ bằng layer dễ dàng, nét vẽ không phụ thuộc vào layer, không phải thêm ghi chú bên cạnh. Thêm chữ vào đường line không làm thay đổi chiều dài thực tế của nét vẽ, không làm thay đổi khối lượng khi thống kê.

Hình ảnh của một bản vẽ dùng chữ trên đường line.

Tạo chữ trên đường line

Các bước để tạo chữ trên đường line.

Đường line mà có chữ nó được quản lý bởi cửa sổ Linetype Manager. Vậy chúng ta muốn tạo đường line có chữ thì chúng ta vào thiết lập kiểu đường line trong hộp thoại Linetype Manager. Hoặc tạo ra một đường line có kiểu đường mới bao gồm cả chữ trong đường.

Để tạo mới một đường line có chữ các bạn làm như sau

Bước 1: Tạo một kiểu đường line có chữ mà bạn muốn

Bằng cách dùng lệnh line vẽ đường thẳng rồi dùng lệnh DT để vẽ chữ trong đường line đó. Ở đây tôi lấy vị dụ là tôi muốn tạo đường line có chữ GAS để đánh dấu hệ thống ống Gas.  Đường line có dạng: ______GAS______

Bước 2: Sử dụng lệnh MKLType để tạo kiểu đường line.

Khi bạn nhập lệnh MKLType vào autocad, Autocad sẽ yêu cầu bạn lưu file bản vẽ đường line mà bạn đã tạo trong bước 1 thành một file đường Linetype.

Bạn chọn vị trí lưu file và đặt tên theo ý bạn rồi nhấn Save.

Dưới dòng command xuất hiện dòng lệnh: Enter linetype name: Nó yêu cầu bạn đặt tên cho đường Line. Mình nhập tên là: Gas

Dòng command lại xuất hiện dòng chữ: Enter linetype Decription: Bạn nhập vào dòng chữ mô tả cho đường line. Mình nhập là: Đường cấp khí Gas

Dòng command xuất hiện dòng nhắc: Specify starting point for line definition: Bạn click chọn điểm đầu của đường line

Dòng command hiện dòng nhắc: Specify ending point for line definition:  Bạn click chọn điểm cuối của đường line

Dòng command nhắc: Select objects: Bạn quét chọn hết đối tượng là đường line và chữ mà bạn muốn tạo.

Sau đó bạn nhấn Enter thì dòng command sẽ xuất hiện dòng nhắc: Linetype “GAS” created and loaded.

Như vậy bạn đã tạo xong dòng chữ trên đường line để phân biệt hệ thống trong cùng một bản vẽ.

Các bước lấy và sử dụng kiểu đường line có chữ trong autocad.

Để lấy đường linetype có chữ mà bạn vừa tạo bạn phải vào tab HOME trên thanh ribbon. Rồi chọn thẻ Properties, tại mục kiểu nét vẽ bạn click sổ xuống rồi chọn mục Other…

Tại đây cửa sổ Linetypr manager hiện lên cho phép bạn lựa chọn và load đường line có chữ mới vào trong kho Linetype của autocad.

Bạn lưu ý rằng chỉ khi bạn Load đường line và hộp thoại Linetype sau đó chọn đường line đó làm đường hiện hành thì khi bạn vẽ nó mới hiện lên bản vẽ nhé.

Để hiểu rõ hơn về các bước tạo và lấy đường line có chữ bạn nên xem qua phần hướng dẫn bằng video ở phía dưới.