Đo kích thước trong autocad và hướng dẫn thiết lập chi tiết

Đo kích thước trong autocad.

Nó là một phần không thể thiếu trong bất kỳ một bản vẽ nào về kỹ thuật. Việc thể hiện kích thước của đối tượng trên bản vẽ giúp người xem hiểu được bản vẽ chính xác nhất.

Autocad hỗ trợ người dùng bộ công cụ tạo kiểu kích thước và đo kích thước của vật thể. Với rất nhiều kiểu đo khác nhau tùy thuộc vào cài đặt của người dùng. Bộ công cụ này được thiết lập và quản lý trên cửa sổ Dimension Style Manager.

Tìm hiểu về cửa sổ Dimension Style Manager để tạo dimsyle đo kích thước trong autocad

Để gọi hộp thoại Dimension Style Manager bạn làm như sau:

Command : DDIM =>space hoặc D =>space

Một cửa sổ Dimension Style Manager hiện lên

Chức năng của một số tùy chọn trên Dimension Style Manager để cài đặt Đo kích thước trong autocad

– Set current : Chuyển dimstyle được chọn sang chế độ đo hiện hành.
– New : Tạo mới Dimstyle.
– Modify : Chỉnh sửa Dimstyle.
– Override : Dùng khi muốn gán chồng tạm thời các biến kích thước trong kiểu kích
thước được chọn.
– Compare : So sánh các thông số trong 2 loại Dimstyle khác nhau trong bản vẽ.
Hộp thoại new : Dùng để khởi tạo một Dimstyle mới

New Style Name: Nhập tên cho DIM muốn tạo để đo kích thước trong autocad.

Start With: Chọn một loại DIM có sẵn để lấy thuộc tính của nó cho DIM mới.

+ Hộp thoại Use for : Loại kích Được áp dụng trong khi đo
+ All dimension : Tất cả các loại kích thước.
+ Linear : Kích thước thẳng.
+ Angular : Đo góc
+ Radius : Đo bán kính
+ Diameter : Đo đường kính.
+ Ordinate : Tọa độ điểm
+ Leader and tolerance : Chú thích với đường dẫn và dung sai.

Đo kích thước trong autocad cần phải trải qua các bước thiết lập cụ thể sau khi tạo một DimStyle mới.Trong bài viết kế tiếp chúng ta sẽ đi vào tìm hểu sâu hơn về việc thiết lập này.