Hướng dẫn sử dụng lệnh DIM trong phần mềm Autocad

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng lệnh DIM trong phần mềm Autocad. Lệnh DIM (Dimension) được sử dụng để thêm các kích thước và thông số vào các đối tượng trong bản vẽ Autocad. Giúp bạn hiển thị thông tin quan trọng về kích thước và khoảng cách của đối tượng. Hãy theo dõi hướng dẫn sau để làm quen với lệnh DIM.

1. Mở bản vẽ và chọn bản vẽ cần thêm kích thước

Trước tiên, mở bản vẽ của bạn trong Autocad và chọn bản vẽ hoặc đối tượng mà bạn muốn đo kích thước.

2. Sử dụng lệnh DIM

Để sử dụng lệnh DIM, bạn có thể thực hiện một trong những cách sau:

  • Sử dụng bảng lệnh: Bạn có thể nhập DIM vào thanh lệnh ở trên cùng của giao diện AutoCAD. Sau đó, nhấn Enter để kích hoạt lệnh.
  • Sử dụng biểu tượng DIM: AutoCAD cung cấp một biểu tượng DIM trên thanh công cụ. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng này để kích hoạt lệnh DIM.

3. Chọn đối tượng cần đo kích thước

Sau khi kích hoạt lệnh DIM, hãy chọn đối tượng mà bạn muốn đo kích thước. Bạn có thể chọn đối tượng bằng cách di chuyển con chuột đến nó và nhấp vào đối tượng đó.

4. Chọn kiểu kích thước

AutoCAD cung cấp nhiều kiểu kích thước khác nhau như kích thước đường, kích thước chuỗi, kích thước bánh răng, v.v. Hãy chọn kiểu kích thước phù hợp với bạn bằng cách sử dụng thanh công cụ hoặc gõ lệnh tương ứng.

5. Đặt các điểm kích thước

Khi bạn đã chọn kiểu kích thước, hãy đặt các điểm cần thiết để xác định kích thước. Thường, bạn cần chỉ định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của kích thước. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt các điểm này.

6. Chỉnh sửa và điều chỉnh kích thước

Sau khi thêm kích thước, bạn có thể sử dụng lệnh DIMEDIT để chỉnh sửa và điều chỉnh các giá trị kích thước đã thêm.

7. Hoàn tất và lưu

Khi bạn đã hoàn tất việc thêm kích thước, đừng quên lưu tệp vẽ của bạn để lưu lại các thay đổi. Lệnh DIM trong AutoCAD là một công cụ mạnh mẽ để thêm thông tin kích thước và đo lường vào bản vẽ của bạn. Với việc hiểu cách sử dụng nó, bạn có thể tạo ra các bản vẽ chính xác và chuyên nghiệp hơn. Hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn nắm vững cách sử dụng lệnh DIM trong AutoCAD