Thiết lập lines và Symbols and Arrows khi đó kích thước trong autocad

Sau khi tạo Dimstyle xong bạn cần cài đặt chi tiết cho đường đo kích thước trong dimstyle đó.  Trong hộp thoại Modify Dimension Style cho phép chúng ta cài đặt chi tiết từng phần của đường đo kích thước. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hộp thoại Line dùng để thiết lập đường đo kích thước. Hộp thoại Symbol and Arrows dùng để thiết lập đầu chỉ thị của đường kích thước.

Tìm hiểu về Lines trong hộp thoại Modify Dimension Style của autocad

-Dimension Line: (đường kích thước)

+ Color: Màu nét
+ Line type: Kiểu nét
+ Lineweight: Chiều dày nét
+ Extend beyond ticks : Khoảng cách đường kích thước nhô ra khỏi đường gióng khi ta
chọn arrowheads là gách chéo.( = 1/2 text hight)
+ Baseline spacing : Khoảng cách giữa đường kích thước trong chuỗi kích thước song
song.
+ Suppress : Bỏ qua đường kích thước thứ nhất, thứ hai, và cả thứ nhất lẫn thứ hai.
+ Mô tả trong hình vẽ dưới đây :
– Extension Line:
+ Color: Màu nét
+ Linetype ext line 1: kiểu nét đường gióng 1
+ Linetype ext line 2: kiểu nét đường gióng 2
+ Lineweight: Chiều dày nét
+ Suppress :Bỏ qua đường gióng thứ nhất, thứ hai, cả hai đường gióng.
+ Extend beyond dim lines : khoảng đường gióng nhô ra khỏi đường kích thước (=0.5 text
hight)
+ Offset from origin : Khoảng cách từ gốc đường gióng đến đầu đường gióng.
+ Fixed Length
Extension Line: Chọn chiều dài cho đường kích thước cố định.

Các bạn tham khảo những thiết lập như hình dưới đây cho hộp thoại Lines

Tìm hiểu SYMBOL AND ROWSIZE trong hộp thoại Modify Dimension Style của autocad

– Arrowheads: (Mũi tên)
+ Fist và Second: Chọn kiểu mũi tên cho đường kích thước.(nên chọn Architectural tick
với bản vẽ kiến trúc)
+ Leader: Chọn kiểu mũi tên cho đường ghi chú
+ Arrow size : Độ lớn đầu mũi tên. (= 1/2 text hight)
+ Center marks: Dấu tâm và đường tâm

Tham khảo thiết lập SYMBOL AND ROWSIZE trong hộp thoại Modify Dimension Style của autocad như hình dưới.

Trong bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Text và Fit trong hộp thoại Modify Dimension Style để thiết lập cho dimstyle.