Sử dụng lệnh Xref trong autocad

Trong bài viết Tìm hiểu lệnh XREF trong cad chúng ta đã biết được tác dụng của lệnh Xref. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh xref.

Cách quản lý bảng xref:

Để gọi cửa sổ quản lý xref chúng ta sử dụng lệnh XR

Nhập lệnh: XR => Enter

Xuất hiện cửa sổ Xref.

Một số chức năng của bảng xref:

 • Reference Nam: Tên của file xref
 • Status: Tình trạng của bản vẽ xref
 • Size: Kích cỡ của file xref
 • Type: Kiểu (Hiện hành hay không hiện hành)
 • Date: Ngày tạo file xref đó
 • Save Path: Nơi lưu file xref đó

Cách gắn một file xref vào bản vẽ dựa vào bảng xref:

 • Click vào biểu tượng mũi tên như hình dưới
 • Chọn kiểu xref để gắn vào bảng

 • Chọn file cần chèn

 

 • Xuất hiện bảng Attach Extemal Reference

 

 • Relative path: Đường dẫn tương đối
 • Full path: Đường dẫn đầy đủ
 • No path: Không có đường dẫn

Chọn kiểu chèn xref ở mục Refence type:

 • Attachment: Gắn xref
 • Overlay: Kiểu phủ lớp, kiểu này có tác dụng khi chèn các xref lồng nhanu vào bản vẽ chính

Click OK để chọn điểm chèn trên bản vẽ.

Cách gắn một file xref vào bản vẽ dựa vào rải ribbon

 • Trên rải ribbon bạn click vào menu “Insert”.
 • Chọn biểu tượng “Attach” của rải ribbon reference

 • Chọn file cần gắn vào

Cách cập nhật thay đổi xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • Chọn Reload, bản vẽ chính sẽ được cập nhật thay đổi

 

Cách ẩn bản vẽ xref với bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần ẩn trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • Chọn Unload => bản vẽ xref được chèn vào sẽ bị ẩn nhưng không bị mất đi.

 

Cách bỏ một bản vẽ xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần bỏ trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • chọn Detach => Bản vẽ xref được chèn vào sẽ bị loại bỏ khổi bản vẽ chính

 

Cách thay đổi kiểu xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần thay đổi kiểu trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • chọn Xref Type
 • Chọn kiểu cần thay đổi (Attach hoặc Overlay)