Hướng dẫn thiết lập layer properties manager

Với người mới học vẽ autocad và những người chưa đi làm thì việc quản lý và thiết lập layer đang còn rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu layer và các thuộc…

Layer trong autocad và cách quản lý chuyên nghiệp

Tìm hiểu về layer trong autocad Layer là các lớp, các nét trong file bản vẽ autocad. Hay nói rõ hơn thì Layer trong autocad dùng để quản lý các lớp vẽ, các nét vẽ hiệu quả và chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc với…