Biện pháp thi công cột điện triển khai bằng autocad

Tập bản vẽ biện pháp thi công cột điện được lập rất chi tiết và đầy đủ các bước. Bản vẽ được lập với ngôn ngữ tiếng anh bởi các kỹ sư nước ngoài. Với biện pháp thi công cột điện chiếu sáng của nước ngoài thế này. Nếu bạn nào sử dụng bộ bản vẽ này để lập biện pháp thi công cột điện chiếu sáng trong gói thầy của bạn đang làm thì chắc chắn sẽ được duyệt nhanh chóng.

Biện pháp thi công cột điện.

Dưới đây là một số hạng mục trong tập bản vẽ biên pháp thi công cột điện chiếu sáng.

Công tác đào hào, rải cáp ngầm

Công tác thi công móng, dựng cột đèn

Lắp dựng thân cột, lắp bóng đèn

Nếu muốn các bạn có thể dịch ngôn ngữ tiếng anh ra tiếng việt để sử dụng. Bản bản vẽ biện pháp thi công cột điện chiếu sáng trong dự án không yêu cầu tiếng anh.

Để download tập bản vẽ trên, bạn click vào Link dưới đây.

http://www.mediafire.com/Bien_phap_thi_cong_cot_den_cadvn.com.rar

Để yêu cầu những biện pháp thi công của hạng mục bạn đang thi công hoặc đang cần để tham khảo. Bạn hãy để lới nhắn trong mục bình luận, tôi sẽ tổng hợp và upload lên cho bạn!