Tìm hiểu về Plan view trong Revit

Ứng dụng của plan views trong revit Plan view được dùng trong khung nhìn 2D, hiển thị sàn, trần hoặc mặt bằng kiến trúc.  Mặt bằng sàn (Floor Plan Views) Mặt bằng sàn là một chế độ xem mặc định trong một dự án kiến…