Tìm hiểu về Plan view trong Revit

Ứng dụng của plan views trong revit

Plan view được dùng trong khung nhìn 2D, hiển thị sàn, trần hoặc mặt bằng kiến trúc.

 Mặt bằng sàn (Floor Plan Views)

Mặt bằng sàn là một chế độ xem mặc định trong một dự án kiến trúc mới. Hầu hết các dự án sẽ có ít nhất là một mặt bằng sàn. Mặt bằng sàn (floor Plan View) được tạo tự động khi bạn thêm các cấp độ mới vào dự án mới của bạn.

Plan views trong revit

Mặt bằng trần ( Reflected Ceiling plan views trong revit)

Hầu hết các dự án đều có ít nhất một mặt bằng trần (RCP). Mặt bằng trần được tạo tự động khi bạn thêm một tầng mới trong sự án.

Mặt bằng kết cấu (Structural Plan Views)

Mặt bằng kết cấu là chế độ xem mặc định khi bạn bắt đầu mở một dự án mới với Structural Template. Hầu hết các dự án có ít nhất một mặt bằng kết cấu. Mặt bằng kết cấu mới được tạo ra tự động khi bạn thêm một tầng mới vào dự án.

Mặt bằng kỹ thuật tại mỗi quốc gia là khác nhau. Vì vậy Revit cung cấp cho mặt bằng kết cấu những biến thể hướng xem khác nhau cho phù hợp.

Bạn có thể tạo nhiều hướng xem khác nhau trong một dự án. Thông thường mặt bằng kết cầu được xem từ phía trên xuống để hiển thị các kết cấu sàn, tường, móng, nền.

Chế độ xem khung hình có thể được dùng để quan sát các kết cấu được mở rộng bởi các tầng của công trình.