Tìm hiểu về view range trong phần mềm Revit

Tiềm hiểu về View Range trong Revit

View range trong Revit cho phép thiết lập giới hạn khung nhìn ngang và hiển thị vật thể trên mặt bằng. Mỗi mặt phẳng hiển thị đều có thuộc tính view range. Còn được gọi là phạm vi nhìn khả dụng. Mỗi mặt phẳng ngang được xác định bởi những giới hạn là Top, Cut Plane, and Bottom.

Top và Bottom trong mặt phẳng ngang giới hạn mặt trên và mặt dưới của View Range. Cut Plane là mặt cắt xác định chiều cao khả dụng của khung nhìn. Tại đây các vật thể được hiển thị lên mặt phẳng. Đây là 3 giới hạn để định nghĩa View Range trong Revit.

View depth là một mặt phẳng bổ xung vượt quá phạm vi khung nhìn chính. Thay đổi độ sâu hiển thị để hiển thị những vật thể nằm phía tầng dưới. Mặc định thì View depth trùng với Bottom.

Các bạn xem hình ảnh bên dưới để hiểu kỹ hơn về View Range

Top = 1. Cut Plane = 2, Bottom = 3. Offset =  4. Primary Range = 5. View Depth = 6. Tất cả chúng cho ta View Range = 7.

Những đối tượng bị cắt ngang bởi Cut Plane

Trong khung nhìn plane view, revit sử dụng các quy tắc sau để hiển thị các phần tử được giao cắt bởi cut plane:

Các phần tử được hiển thị bằng việc cắt vào độ dày nét vẽ của phần tử đó

Khi phần tử đó không có độ dày, phần tử đó không được cắt. Lúc này phần tử được thể hiện bằng hình chiếu.

Những ngoại lệ trong việc hiển thị các phần tử giao cắt bởi cut plane

Các bức tường thấp hơn 2 mét sẽ không bị cắt ngay cả khi chúng cắt ngang mặt cắt.

Chiều cao 2 mét được đo từ hộp ranh giới đến dưới cùng của view range.

Trong hình ảnh bên dưới bạn sẽ hiểu hơn về thuộc tính này

 

Trong phần được tô màu xanh lam thể hiện các phần tử được cắt bởi cut plane

(1) Thể hiện những đối tượng được cắt vào độ dày nét vẽ

(2) Thể hiện những đối tượng nhìn thấy nhưng không cắt trực tiếp vào độ dày nét vẽ