Hiệu chỉnh đường Spline trong autocad

Lệnh Splinedit dùng để hiệu chỉnh đường spline. Dựa vào các điểm xác định spline ta có hai nhóm để hiệu chỉnh Spline trong Autocad đó là Data point và Control point . Data point là những điểm mà Spline đi qua. Control point là những…

Các phương pháp nhập tọa độ điểm trong autocad

Tọa độ điểm trong bản vẽ. Các lệnh vẽ nhắc chúng ta nhập tọa độ điểm vào trong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc “From point:” và “To point:” yêu cầu ta nhập tọa độ điểm…

Thiết lập Page Setup để in bản vẽ trong autocad

Thiết lập Page Setup trong autocad Tương tự như những phần mềm văn phòng khác. Autocad cũng hỗ trợ cửa sổ Page Setup để chúng ta tùy chỉnh bản in trước khi chấp nhận in. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho…

Lệnh thiết lập một bản vẽ mới trong autocad

Lệnh thiết lập một bản vẽ mới trong autocad cần phải nhớ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 8 lệnh trong autocad. Với 8 lệnh này bạn sẽ thiết lập mới một bản vẽ đầy đủ đơn vị.  Công…

Cài đặt chế độ truy bắt điểm trong autocad

Chế độ truy bắt điểm trong autocad là một tính năng rất quan trọng. Truy bắt điểm tự động giúp chúng ta chỉ định điểm đầu, điểm cuối của nét vẽ nhanh hơn. Tất cả các đối tượng được vẽ trong phần mềm autocad đều…

Lỗi Autocad application has stopped working và hướng dẫn khắc phục

Lỗi Autocad application has stopped working rất hay xảy ra. Với những bạn cài phần mềm Autocad trên hệ điều hành Windows. Lỗi thường xay ra mà nguyên nhân của nó rất hạn chế trên mạng. Khi tìm hiểu cách khắc phục lỗi Autocad application has…

Tìm hiểu về lệnh Standards trong autocad

Khi bạn nhận một bản vẽ từ người khác tạo ra với nhiều cài đặt mang tính cá nhân. Không tuân thủ theo yêu cầu chung của dự án hoặc của công ty. Thì việc sử dụng Standard là rất hữu ích để kiểm tra…

Tạo chữ trên đường line khi vẽ bằng phần mềm autocad

Tạo chữ trên đường line trong autocad. Để thể hiện rõ nét vẽ muốn thể hiện hệ thống nào đó. Chúng ta có nhiểu cách để làm việc này. Chúng ta có thể dùng màu trong layer để quy định hệ thống. Dùng nét vẽ…

Thiết lập Autocad một lần dùng mãi mãi cho các bản vẽ khác

Thiết lập autocad một lần dùng mãi mãi. Thời gian gần đây nhiều bạn gửi câu hỏi cho tôi hỏi về vấn đề thiết lập autocad một lần. Những lần sau mở lên sẽ có sẵn các thiết lập rồi, chỉ việc vẽ mà không…