Convert autocad trên phần mềm Visio của Microsoft

Convert Autocad để sử dụng trong phần mềm Visio sẽ rất hữu ích cho bạn. Bạn có thể chuyển đổi qua lại đối tượng với hai phần mềm này.. Bạn có thể mở chúng và chuyển đổi chúng thành dạng Visio. Bạn cũng có thể dùng phần mềm Visio để chuyển đổi bản vẽ Visio thành một tệp Autocad dưới dạng dwg hoặc dxf.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạ mở, chèn, chuyển đổi và lưu file autocad dưới dạng dwg và dxf trong phần mềm Visio.

Hướng dẫn mở một bản vẽ Autocad trong phần mềm Visio.

 1. Bấm file chọn Open
 2. Tìm thư mục chứa bản vẽ mà bạn muốn giữ lại. Bạn bấm và thư mục hoặc bấm Brown…
 3. Bấm vào danh sách tất cả các tệp Visio, sau đó bấm Autocad.
 4. Tìm đến tệp tin và bấm Open.

Chèn một tệp DWG hoặc DXF và sơ đồ Visio hiện có

 1. Trên Tab Insert bạn bấm và hình vẽ Autocad
 2. Duyệt đến tệp tin và bấm Open

Convert autocad có định dạng là DWG và DXF vào các hình Visio

Sau khi bạn nhập hoặc mở một bản vẽ Autocad, bạn sẽ được Visio hỗ trợ các công cụ để chuyển nó thành hình dạng mà bạn có thể sửa đổi trong Visio. Nhưng việc bạn chuyển đối tượng từ Autocad sang Visio thì sẽ không thể đổi lại được.

 1. Bấm chọn một khoảng trống trong Visio để bỏ chọn bất kỳ thứ gì mà có thể trước đó bạn đã chọn.
 2. Bạn đặt con trỏ chuột trên cạnh bên ngoài của đối tượng Autocad cho đến khi con trỏ đổi thành biểu tượng như hình này.
Convert autocad để dùng trong phần mềm Visio

3. Bấm chuột phải rồi chọn đối tượng Autocad sau đó nhấn Convert autocad.

4. Trong hộp thoại Convert đối tượng Autocad, bạn hãy chọn các tầng Autocad mà bạn muốn chuyển đối thành hình dạng Visio.

5. Bấm nâng cao cho tùy chọn khác.

Ví dụ: Bạn có thể chọn để xóa bỏ các tầng đã chuyển đổi, chuyển đổi kích thước thành kích thước hình dạng…

Khi convert một hình vẽ ở dạng DWG hoặc DXF, bạn có thể chuyển đổi lần cuối không gian dạng xem của hình vẽ Autocad được lưu. Một hình vẽ Autocad có thể được lưu trong mô hình không gian hoặc không gian giấy.

 • Dung lượng của mô hình: Là vẽ workspace chính mà CAD drafters tạo bản vẽ. Khi bạn chuyển đổi một hình vẽ được lưu trong không gian mô hình, tất cả các đối tượng và văn bản trên các tầng bạn chọn được chuyển đổi thành Visio.
 • Không gian giấy: Là một không gian tương tự như một tờ giấy. Trong đó cad drafters có thể sắp xếp các dạng xem khác nhau của hình vẽ.

Lưu bản vẽ Visio dưới dạng tệp autocad DWG hoặc DXF

 1. Bấm File rồi chọn Save As
 2. Tìm đười dẫn đến vị trí thư mục cần lưu hình vẽ.
 3. Trong danh sách lưu Save As, lựa chọn kiểu tệp mà bạn muốn lưu.
 • Autocad vẽ *.dwg
 • Autocad trao đổi *.dxf

Nếu tệp visio của bạn có nhiều hơn một trang vẽ, bạn cần phải lưu từng trang riêng lẽ.