Autolisp trong Autocad Web

Autolisp là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng trong các phần mềm thiết kế đồ họa như AutoCAD để tự động hoá các tác vụ và thao tác trong quá trình vẽ. Autolisp có thể giúp người dùng tăng tốc độ…

Không load được lisp trong autocad 2016

Lisp trong autocad là do người sử dụng viết ra để phục vụ mục đích và nhu cầu riêng của từng người, từng công việc nhất định. Chúng ta có thể thêm lisp vào autocad là vì Autocad là một phần mềm mở. Nó cho…