Tạo và xóa comment trong excel 2013

Tạo và xóa comment trong excel 2007, 2010, 2013. Comment là chức năng khá hữu ích trong excel để chúng ta viết những ghi chú cần thiết. Ví dụ như một phép tính hay diễn giải một liên kết kết nào đó trong ô tính…

Hyperlink trong excel và hướng dẫn

Hyperlink trong excel cho phép chúng ta tạo ra một lối tắt hoặc bước nhảy để mở một tài liệu được lưu giữ trên máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc mạng internet. Khi bạn bấm vào cell có chứa hàm hyperlink thì excel sẽ…

Lọc dữ liệu giữa các sheet trong excel

Lọc dữ liệu trong excel là một khái niệm rất rộng bởi phần mềm Excel cung cáp cho chúng ta rất nhiều phương pháp lọc dữ liệu trong một bảng hoặc nhiều bảng tính. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực…