Vùng dữ liệu bất kỳ trên excel cách xuất bản cứng

Vùng dữ liệu bất kỳ trong excel chứa những dữ liệu mà chúng ta chỉ muốn in riêng vùng đó. Vậy để làm được việc đó các bạn thường làm như thế nào? Trong excel có một chức năng mà không phải ai cũng biết để…