Phím tắt trong excel bạn cần phải biết

Phím tắt trong excel là một cách giúp bạn rút ngắn thời gian tương tác với phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc. Dưới đây là tổng hợp tất cả những phím tắt mà excel hỗ trợ chúng ta trong quá trình làm việc với phần mềm. Những phím tắt này sử dụng được cho hầu hết các phiên bản excel hiện nay nên bạn hoàn toàn yên tâm trước khi đọc và làm theo để trang bị thêm cho bản thân kỹ năng tin học văn phòng cần thiết nhé.

Tổng hợp phím tắt trong excel

– ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
– F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
– Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
– Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
– Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
– Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
– Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
– Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
– Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

Xem thêm:

Lọc dữ liệu giữa các sheet trong excel
– Dấu = : Bắt đầu một công thức
– F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
– Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn
– F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
– F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
– Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
– Alt + =: Chèn công thức AutoSum
– Ctrl + ;: Cập nhật ngày tháng
– Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
– Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
– Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
– Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
– Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
– Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

Xem thêm:

Phím tắt chức năng F2 trên Excel
– Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
– Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General
– Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
– Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
– Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài
– Ctrl + Shift + -: Bỏ đường viền
– Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
– Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
– Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới
– Ctrl + 5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
– Ctrl + 9: Ẩn dòng
– Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn

Trên đây là những phím tắt trong excel bạn cần phải biết để phục vụ cho công việc của bạn hiện tại và tương lai. Để học và nhớ được các phím và tổ hợp phím tắt trong excel trên, không có cách nào khác là bạn phải vừa đọc vừa thực hành nhiều lần. Bạn hãy làm đi làm lại với một bảng tính excel đã có sẵn nội dung nhé. Nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Chúc bạn thành công!