Tạo và xóa comment trong excel 2013

Tạo và xóa comment trong excel 2007, 2010, 2013.

Comment là chức năng khá hữu ích trong excel để chúng ta viết những ghi chú cần thiết. Ví dụ như một phép tính hay diễn giải một liên kết kết nào đó trong ô tính của excel. Bạn thử hình dung, khi làm việc với quá nhiều thông tin, quá nhiều dữ liệu trong bản tính excel. Bạn không thể nhớ hết các thông tin, vì vậy bạn cần ghi chú lại những thông tin để lần sau mở lến bạn hoặc người khác sẽ hiểu ngay vấn đề trong ô tính đó.

Để tạo comment trong một hoặc nhiều ô tính mà bạn đang tính toán trong các sheet của excel bạn hãy làm tuần tự theo các bước hướng dẫn sau.

Các bước tạo và xóa comment trong excel 2013.

Với các phiên bản khác bạn làm tương tự.

Bước 1: Click chuột chọn ô cần ghi chú thích sau đó chọn Review -> New Comment

Ngoài cách này, chúng ta còn có cách khác để tạo mới một bảng comment. Bằng cách click chuột trái để chọn ô muốn tạo comment. Sau đó click chuột phải để thanh tùy chọn nhanh hiện lên. Tại đây bạn click chuột chọn Insert Comment để tạo mới comment trong ô đã được chọn.

Bước 2: Nhập nội dung bạn muốn ghi chú rồi nhấn Enter.

Như thế là bạn đã tạo xong comment trong excel để tiện cho việc kiểm tra thông tin cho những mở sau.

Để xóa comment, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây.

Click chuột chọn ô có chứa comment đã tạo từ trước sau đó chọn Review -> Delete Comment.

Hoặc bạn có thể làm theo cách sau để xóa comment trong excel, cách này tôi thấy đơn giản hơn.

Click chuột trái chọn ô có chứa comment đã tạo trước đó, click chuột phải để thanh tùy chọn nhanh hiện lên, tại đây bạn click chuột chọn Delete Comment để xóa comment trong ô đã được chọn.

Ngoài việc tạo, xóa, excel còn có những công cụ khác giúp chúng ta chỉnh sửa comment (Edit Comment, Previous, Next chú thích mà chúng ta tạo ra.