Khái niệm cơ bản khi sử dụng phần mềm Autocad

  1. Khung nhìn: là không gian làm việc trên màn hình, nơi bạn có thể tạo các bản vẽ kỹ thuật.
  2. Tọa độ: là hệ tọa độ được sử dụng để xác định vị trí của các đối tượng trên khung nhìn.
  3. Lớp: Là một cách để phân loại các đối tượng trên bản vẽ. Giúp bạn dễ dàng quản lý và hiển thị các đối tượng trên bản vẽ.
  4. Đối tượng: là các hình dạng được tạo ra trong Autocad. Chẳng hạn như đường thẳng, đường cong, hình tròn, hình chữ nhật, v.v.
  5. Công cụ vẽ: là các chức năng và nút được sử dụng để tạo ra các đối tượng trên bản vẽ. Như công cụ đường thẳng, công cụ vẽ hình tròn, công cụ vẽ đường cong, v.v.
  6. Kích thước: là các giá trị được sử dụng để xác định kích thước của các đối tượng trên bản vẽ. Chẳng hạn như độ dài, chiều cao, độ rộng, v.v.
  7. Mô hình 3D: là chức năng của Autocad cho phép bạn tạo ra các mô hình đối tượng 3 chiều trên bản vẽ.
  8. Tệp: là các tài liệu được tạo ra trong Autocad. Ví dụ như các bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D và các tài liệu khác.
  9. Đơn vị (Units): Là đơn vị đo lường được sử dụng trong bản vẽ. Các đơn vị này có thể là inch, feet, meter hoặc các đơn vị khác và người dùng có thể thiết lập các đơn vị này trong AutoCAD.
  10. Khung nhìn (Viewport): Là một cách để xem bản vẽ từ nhiều góc độ và tỉ lệ khác nhau. Các khung nhìn được sử dụng để tạo các bản vẽ chi tiết hoặc hiển thị bản vẽ trên nhiều tỉ lệ khác nhau.

Trên đây là những khái niệm cơ bản về Autocad mà bạn cần nắm được khi sử dụng Autocad. Những khái niệm cơ bản này sẽ theo các bạn trong suốt quá trình làm việc với phần mềm Autocad.

Khái niệm cơ bản Autocad

Ví dụ cụ thể về đối tượng trong autocad

Một ví dụ cụ thể về đối tượng trong Autocad là đối tượng “Line” (đường thẳng). Đây là một trong những đối tượng cơ bản nhất và phổ biến nhất trong phần mềm Autocad.

Để tạo ra một đường thẳng trong Autocad. Bạn có thể sử dụng công cụ “Line” (thường được biểu tượng bằng một ít đường thẳng). Bạn có thể bắt đầu tạo đường thẳng bằng cách chọn công cụ này. Rồi nhấp chuột vào điểm bắt đầu trên khung nhìn. Sau đó, di chuyển chuột để vẽ đường thẳng đến điểm kết thúc trên khung nhìn. Nhấp chuột một lần nữa để hoàn thành đường thẳng. Khi tạo ra đường thẳng. Bạn có thể sử dụng các công cụ khác trong Autocad để thay đổi chiều dài, độ dốc, độ cong, độ dày và màu sắc của đường thẳng đó.