Hướng dẫn thiết lập mới bản vẽ

Giới hạn khổ bản vẽ.

– Trước khi đi vào thiết lập mới bản vẽ, chúng ta cần định vị khổ giấy cho bản vẽ. Thông thường chúng ta sử dụng lệnh MVSETUP để cài đặt. Nhưng trong thực tế lệnh này ít được sử dụng vì nó có nhiều hạn chế trong việc vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ. Vì vậy trong bài hướng dẫn này tôi sẽ tập trung vào hướng dẫn bạn thiết lập mới bản vẽ với lệnh Startup.

+Sử dụng lệnh Startup:

Nhập lệnh Startup => Enter

Startup Enter new value for startup <3>:

Chúng ta nhập vào giá trị 1 => Enter

Nhấn Ctrl + N để mở hộp thoại tạo bản vẽ mới Create New Drawing

Có 3 lựa chọn trong hộp thoại này.

* Start from Scratch: Chọn đơn vị cho bản vẽ (Metric). (Thường không sử dụng)

Nếu click ok thì autocad 2015 cho chúng ta thể hiện bản vẽ trên khổ giấy A3.

thiết lập mới bản vẽ

* Use a Template: (Thường không sử dụng)

– Tạo bản vẽ mới theo một mẫu sẵn có

* Use a Wizard: Thiết lập mới một bản vẽ mới với các thông số chi tiết hơn. (Sử dụng chức năng này)

Advanced Setup: Cài đặt chi tiết các thông số.

– Quick Setup: Cài đặt nhanh các thông số (Bỏ qua một vài cài đặt)

* Chúng ta lựa chọn thẻ Advanced Setup để cài đặt và click Ok để mở cửa sổ Advanced Setup.

– Thẻ Unit: Đơn vị

Lựa chọn đơn vị là Decimal

– Thẻ Precision: chúng ta chọn giá trị 0.

Click Next để tiếp tục cài đặt.

– Thẻ Angle: Góc

– Chọn Decimal Degrees

– Thẻ Precision: 0

Click Next để sang cài đặt tiếp theo.

– Thẻ Angle Measure: Hướng đo góc.

Chọn East

Click Next để sang cài đặt tiếp theo.

– Thẻ Angle Direction:  chọn chiều dương của autocad 2015.

Chọn Counter Clockwise

Click Next để sang cài đặt tiếp theo.

– Thẻ Area: Định vị giới hạn khổ giấy.

. Width: Chiều cao khổ giấy

Length: Chiều dài khổ giấy

 

Click Finish để đóng hộp thoại

– Trong màn hình làm việc mới, chương trình autocad 2015 mặc định lấy điểm góc tạo độ là góc của khổ giấy chúng ta cài đặt.

Tạo khung bản vẽ

Để có khung khổ giấy của màn hình làm việc, chúng ta vẽ một hình chữ nhật với lệnh RECTANGLE
Nhập lệnh: REC => Enter

– Để gán gốc tạo độ làm góc định vị hình chữ nhật chúng ta nhập vào bàn phím: 0 => Nhấn TAB => 0 => Enter
Để nhập kích thước hình chữ nhật chúng ta nhập vào bàn phím: 297 => TAB => 210 => Enter

– Autocad cho chúng ta một hình chữ nhật thể hiện khung khổ giấy A4. Có gốc tại gốc tọa độ.

Bài viết được chia ra làm hai phẩn, trong phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu cách định vị đơn vị dài, đơn vị góc, cấp đơn vị khi thiết lập mới bản vẽ. Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong quá trình học autocad căn bản.