Hướng dẫn thiết lập mới bản vẽ, chọn đơn vị.

Thiết lập mới bản vẽ Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập và: + Chọn đơn vị dài + Chọn đơn vị góc + Chọn cấp đơn vị Để gọi hộp thoại cài đặt đơn vị chúng ta sử dụng lệnh…

Hướng dẫn thiết lập mới bản vẽ

Giới hạn khổ bản vẽ. – Trước khi đi vào thiết lập mới bản vẽ, chúng ta cần định vị khổ giấy cho bản vẽ. Thông thường chúng ta sử dụng lệnh MVSETUP để cài đặt. Nhưng trong thực tế lệnh này ít được sử dụng…

Thiết lập mới một bản vẽ

Nằm trong chương trình học autocad 2015 tiếng việt, hôm nay tôi và các bạn cùng nhau bước qua bài số 3 với nội dung Thiết lập mới một bản vẽ để tìm hiểu xem tại sao lại phải thiết lập mới một bản vẽ và…