Hướng dẫn thiết lập mới bản vẽ

Giới hạn khổ bản vẽ. – Trước khi đi vào thiết lập mới bản vẽ, chúng ta cần định vị khổ giấy cho bản vẽ. Thông thường chúng ta sử dụng lệnh MVSETUP để cài đặt. Nhưng trong thực tế lệnh này ít được sử dụng…