Hyperlink trong excel và hướng dẫn

Hyperlink trong excel cho phép chúng ta tạo ra một lối tắt hoặc bước nhảy để mở một tài liệu được lưu giữ trên máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc mạng internet. Khi bạn bấm vào cell có chứa hàm hyperlink thì excel sẽ mở tệp đã được kết nối đó.

 1. Tạo hyperlink trong excel đến một tập tin mới.

Bấm chuột phải vào cell hoặc hình ảnh mà bạn muốn nó là một hyperlink. Rồi chọn mục hyperlink trong menu phụ xuất hiện. Dưới mục Link to… phía bên trái của hộp thoại xuất hiện, bạn bấm nút Create New Document. Nhập tên của tập tin cần tạo mới vào mục Name of new document. Có thể nhập luôn cả đường dẫn để lưu tập tin vào mục này. Nếu không thì bấm nút Change để chọn đường dẫn thư mục. Bên dưới mục When to Edit bạn chọn mục Edit the new document later. Nếu muốn nhập nội dung cho tập tin này vào lúc khác và bạn chọn mục Edit the new document now. Nếu muốn nhập nội dung cho tập tin ngay sau khi bạn nhấn OK để đóng hộp thoại (tập tin mới chính là một tập tin được lưu dưới dạng html do Excel tạo ra).

 

 2. Tạo hperlink đến một tập tin đã có sẵn hoặc đến một trang web.

Bạn bấm chuột phải vào ô hoặc hình ảnh cần tạo thành một hyperlink, chọn mục hyperlink từ menu phụ. Bấm nút Existing file or Web Page.

– Bắt đầu từ đây, nếu bạn muốn liên kết đến một tập tin nằm trong một thư mục nào đó. Bạn bấm vào nút Current Folder rồi chọn tập tin cần liên kết đến.

– Nếu bạn muốn liên kết đến một trang web nào đó. Bạn bấm vào nút Browser Page rồi chọn một trong những địa chỉ web có trong danh sách hoặc nhập vào ô Address bên dưới.

– Hoặc nếu bạn muốn liên kết đến một tập tin mà bạn đã sử dụng nó gần đây nhất thì bấm vào nút Recent Files

 

 3. Tạo hyperlink đến vị trí bookmark của một trang web

– Khi bạn muốn liên kết dẫn đến đến ngay một vị trí nào đó trong một trang web khác. Bạn bấm chuột phải vào ô hoặc hình mà bạn muốn tạo liên kết, chọn mục hyperlink từ menu xuất hiện.

– Khi hộp thoại Insert hyperlink mở ra, bạn bấm vào nút Existing file or Web Page rồi chọn trang web cần liên kết đến rồi bấm nút bookmark, khi hộp thoại xuất hiện bạn bấm đúp chuột vào bookmark muốn liên kết đến.

 

 4. Tạo hyperlink đến một địa chỉ e-mail.

– Bạn muốn trong Workbook có một liên kết đến một địa chỉ e-mail, khi người dùng bấm vào liên kết thì chương trình e-mail sẽ tự động tạo cho bạn một message mới với địa chỉ đã được điền sẵn trong dòng To của message.

– Bấm chuột phải vào ô hoặc hình ảnh cần tạo hyperlink rồi chọn mục hyperlink từ menu phụ xuất hiện. Trong hộp thoại Insert hyperlink, bạn bấm nút e-mail Address bên dưới mục Link to.

– Bạn nhập địa chỉ e-mail mà bạn muốn gửi đi vào mục e-mail address. Rồi nhập tiêu đề cho e-mail vào mục Subject rồi nhấn OK.

 

 5. Thay đổi địa chỉ liên kết cho hyperlink.

Bấm chuột phải vào hyperlink cần thay đổi rồi từ đó thay đổi lại địa chỉ liên kết đến trong hộp thoại và nhấn OK. Chỉ đơn giản vậy thôi nhé.

 6. Thay đổi địa chỉ liên kết cho hyperlink trong excel.

Bấm chuột phải vào hyperlink cần thay đổi rồi thay đổi lại địa chỉ liên kết. Kết thúc nhấn OK để chấp nhận thay đổi. Hoặc Followed hyperlink trong danh sách Style Name rồi bấm nút Modify. Khi thay đổi thì tất cả các hyperlink trong Workbook sẽ thay đổi theo.
 7. Chọn một ô có chứa hplink.
Trong một cô có chứa h.perlink, nếu bạn bấm chuột vào để chọn thì Excel sẽ hiểu là bạn đã bấm vào hyperlink. Vì vậy, để chọn một ô có chứa h.perlink, bạn phải bấm chuột vào ô đó rồi chờ cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành hình dấu cộng rồi mới nhả chuột ra.