Lisp giao thông phục vụ công việc của ngành giao thông

Mới sưu tầm được bộ lisp giao thông rất hay nên chia sẻ cho mọi người. Đặc biệt là những người làm công việc thiết kế giao thông. Nói như vậy không có nghĩa là những ngành khác không xài được. Một số chức năng vẫn có thể áp dụng cho những ngành khác để tiết kiệm thời gian làm việc của các bạn.

lisp giao thông

Các bạn download lisp giao thông tại đường link dưới đây.

https://cadvn.com/Lisp-giao-thong-day-du/

Hướng dẫn load lisp giao thông

Load thư mục “Tong bo Lisp”:

Trong acad bạn gõ “op” -> chọn thẻ Files -> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse -> chọn đường dẫn đến thư mục “Tong bo Lisp” -> ok
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong

Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh “ap” -> click nút Contents trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những lisp còn lại vào -> close

Một số tính năng và lệnh tắt của bộ lisp giao thông.

– Cộng trừ nhân chia trong text

– Copy nội dung text này dán sang text khác

– Đánh số thứ tự bằng tay

– Đánh số thứ tự tự động

– Diệt virut acad.lsp

– Hiển thị tọa độ có mũi tên

– Rải đối tượng theo đường dẫn

– In tự động trong chế độ model và layout

– Tính diện tích và điền số

– Scan đối tượng theo một chiều

– Nối các line rời rạc khéo kín thành một polyline kín

Và còn nhiều lisp khác nữa trong bộ Lisp giao thông này. Trong file tải về bạn còn nhận được cả file hướng dẫn sử dụng lệnh tắt của lisp này.