Không load được lisp trong autocad 2016

Lisp trong autocad là do người sử dụng viết ra để phục vụ mục đích và nhu cầu riêng của từng người, từng công việc nhất định. Chúng ta có thể thêm lisp vào autocad là vì Autocad là một phần mềm mở. Nó cho phép người dùng can thiệp và phần mềm. Cho phép thêm những Lisp tự tạo nhằm phục vụ mục đích riêng của người sử dụng.

Nhưng trong phiên bản autocad 2016, khi chúng ta load lisp lên thường hay bị lỗi không load được. Lỗi này có lẽ là do chúng ta thường sử dụng phiên bản không chính thức của nhà sản xuất phần mềm. Nhưng các bạn yên tâm, bởi đa số chúng ta đều đang sử dụng bản lậu. Ít người dùng sử dụng bản chính thức bởi giá thành của nó không hề “mềm”.

Khắc phục lỗi không load được lisp trong autocad 2016.

Tại màn hinh làm việc của autocad 216 chúng ta gõ lệnh “ATTDIA” và chúng ta nhập vào giá trị là 0.

Khi load được lisp thì autocad sẽ thể hiện lisp như hình trên hoặc có thể không được hiện ra ngoài Tab mà yêu cầu chúng ta phải lấy nó ra. Việc phần mềm có hiện Lisp ra hay không nó phụ thuộc vào người viết lisp.

Khi lisp đã hiện ra ngoài màn hình làm việc. Để sử dụng lisp vẽ chúng ta chỉ việc click chọn lệnh mà chúng ta cần. Hoặc có thể dùng lệnh tắt đi kèm lisp để dùng. Lệnh tắt này cũng do người viết lisp quy định hoặc bạn cũng có thể thay đổi lệnh tắt đó theo hướng dẫn thay đổi lệnh tắt trên website này.

Nếu trong quá trình chọn lệnh mà nó hiện thông báo như thế này.

 

Thì chúng ta click chọn vào mục “Always load this application” và chọn “Load” để tải là sẽ được.

Lần đầu tiên sử dụng lệnh trong lisp thường phải làm bước trên. Các lần tiếp theo nó sẽ tự động, chúng ta không cần can thiệp nữa.

Chúc các bạn thành công.