Autodesk ngưng bán giấy phép bản quyền vĩnh viễn

Có thể các bạn hoặc công ty của các bạn đang sử dụng phần mềm Autodesk. Với những thay đổi trong thời gian sắp tới, các bạn có thể bị ảnh hưởng. Đó không phải là một cảnh báo. Đó không phải là một lời đe dọa mà đó là một nhận định của cộng động mạng.

Autodesk và những thay đổi chiến lược

Vào tháng 2 năm 2015, Autodesk đã thông bao về kế hoạch ngưng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho hầu hết các sản phẩm phần mềm đơn lẻ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi hẳn sang hình thức cấp phép thuê bao, autodesk sẽ ngừng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho nhóm sản phẩm Autodesk® AutoCAD LT® từ sau ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Điều này có nghĩa là sau ngày 31 tháng 10 năm 2015. Giấy phép bản quyền vĩnh viển của nhóm sản phẩm AutoCAD sẽ không bán ở những quốc gia sau. Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China. Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand và Việt Nam.

Đây là danh sách các sản phẩm trong nhóm sản phẩm Autodesk AutoCAD LT. Autodesk AutoCAD LT for Mac®, Autodesk Inventor LT™, Autodesk Revit LT™, Autodesk AutoCAD® Inventor LT™ Suite, Revit LT™ Suite.

Giấy phép bản quyền vĩnh viễn của các sản phẩm trên được mua cùng với dịch vụ hỗ trợ nâng cấp phần mềm Maintenance Subscription. Từ ngày 31 tháng 10 năm 2015 trở về trước vẫn được tiếp tục nhận những lợi ích tương ứng nếu khách hàng đảm bảo duy trì tính hiệu lực của Subscription.

Những sản phẩm mua mới cho các phần mềm riêng lẻ. Ngoại trừ những bộ phần mềm Thiết Kế và Sáng Tạo. Nói chung chỉ được cấp phép dưới hình thức trả theo hạn mức sử dụng Desktop Subscription từ sau ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Ưu điểm của phương pháp này

Cách thức thế giới của chúng ta được thiết kế và tạo dựng đang thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy, những công cụ thiết kế, việc chọn lựa công cụ. Cách thức truy cập công cụ đó cũng biến đổi theo. Gói sản phẩm thuê bao của Autodesk có ưu việt vượt trội hơn so với bản quyền trọn đời. Cho phép quản lý sản phẩm và triển khai kinh nghiệm sử dụng sẽ trở nên đơn giản hơn. Việc bổ sung các công cụ mới và gia tăng số lượng người sử dụng cũng sẽ dễ dàng hơn. Thông qua hình thức chi trả theo hạn mức sử dụng với chi phí ban đầu thấp hơn.