Draw trong autocad và hướng dẫn sử dụng

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thanh công cụ draw trong autocad để dựng hình, đối tượng…Có thể nói, nếu bạn nắm chắc tất cả các kiến thức về sử dụng thanh công cụ Draw trong autocad này thì chỉ còn một giới hạn duy nhất để bạn trở thành cao thù vẽ cad đó là trí tưởng tượng của bạn bởi đây là bộ công cụ đầy đủ nhất và để giúp bạn dựng hình trong cad.

Click vào link để xem video hướng dẫn sử dụng thanh công cụ drawhttps://www.youtube.com/watch?v=eX9eSMEM-jE

Thanh công cụ draw trong autocad và một số lưu ý.

– Trước khi tiến hành vẽ mới một bản vẽ, chúng ta cần thiết lập mới một bản vẽ.

– Sử dụng lệnh tắt để gọi lệnh.

– Khi vẽ cần chú ý sử dụng phím F8 để khóa và mở khóa đường dóng thẳng.

– Chú ý quan sát thanh command để thực hiện lệnh tiếp theo.

Một số lệnh dựng hình cơ bản trong thanh công cụ draw trong autocad.

thanh công cụ draw trong autocad

 

Lệnh vẽ đường thẳng và hình tròn

Lệnh Line: Vẽ đoạn thẳng

Lệnh Polyline: Vẽ đường thẳng

Lệnh Circle: Vẽ hình tròn

 • Center, Radius tâm và bán kính đường tròn
 • Center, Radius tâm và đường kính đường trong
 • 2-Point đường tròn đi qua 2 điểm
 • 2-Point đường tròn đi qua 3 điểm
 • Tan, Tan, Radius đường tròn tiếp xúc với hai điểm
 • Tan, Tan, Tan đường tròn tiếp xúc với ba điểm.

Lệnh vẽ cung tròn ARC

 • 3-Point Cung tròn đi qua 3 điểm
 • Start, Center, End cung tròn có điểm đầu, tâm, điểm cuối
 • Start, Center, Angle Cung tròn có điểm đầu, tâm và góc
 • Start, Center, length Cung tròn có điểm đầu, tâm, độ dài cung
 • Start, End, Angle Cung tròn có điểm đầu, điểm cuối, góc
 • Start, End, Direction Cung tròn có điểm đầu, điểm cuối, hướng
 • Start, End, Radius Cung tròn có điểm đầu, điểm cuối, bán kính
 • Center, Start, End, Cung trong có tâm, điểm đầu, điểm cuối
 • Center, Start, Angle cung tròn có tâm, điểm đầu, góc
 • Center, Start, Angle Cung tròn có tâm, điểm đầu, độ dài cung
 • Continue Tiếp tục vẽ một cung bất kỳ.

Lệnh vẽ đa giác

 • Rectangle: Lệnh vẽ hình tứ giác
 • Polygon: Lệnh vẽ đa giác đều

– Lệnh vẽ hình Elip

 • Center: Xuất phát từ tâm kéo ra hai trục của elip
 • Axis, End Tâm và điểm cuối của trục
 • Eliiptical Arc Cung ellip

Lệnh Hatch

Lệnh Hatchdùng để tô vật liệu cũng như những điểm hay vật thể cần thể hiện nổi trên bản vẽ.

Ngoài những lệnh liệt kê trên, các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn trong video bài học 4 trong seria học autocad 2015 tiếng việt để tìm hiểu thêm các lệnh trong thanh công cụ Draw.

Sau khi dựng hình xong hoặc chưa xong, các bạn có nhu cầu chỉnh sử đối tượng, hình học theo ý mình thì các bạn phải làm gì?. Ở đây Autocad cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ rất mạnh dùng để chỉnh sửa, nó nằm trong bộ công cụ Modify. Để tìm hiểu về sức mạnh của bộ công cụ này chúng ta cùng nha đi vào tìm hiểu cách sử dụng thanh công cụ Modify nằm trong bài tiếp theo.