Layout trong autocad và một số lệnh thường dùng nên biết

Layout trong autocad là một phần trong tùy chọn khung nhìn và làm việc của autocad

Bài viết này sẽ nối tiếp bài tìm hiểu về layout trong autocad để các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về layout. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ hướng giới thiệu đến các bạn một số lệnh cơ bản của layout trong autocad.

Biến TILEMODE

Trong  Autocad  có  2  cách  để  quan  sát  vật  thể  tuỳ  chọn  vào  giá  trị  của  biến

TILEMODE = 0 (OFF) hay TILEMODE = 1 (ON).

Command: TILEMODE

Enter new value for TILEMODE <1>: 0 ( Chuyển sang phƣơng thức tạo không gian giấy vẽ tức là chuyển sang Layout Tab).

Nếu TILEMODE = 1 thì bản vẽ đang ở không gian Model, còn TILEMODE = 0 thì bản vẽ đang ở không gian giấy vẽ (Layout).

Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model

Nếu đang ở Layout muốn chuyển về Model thì đánh lệnh Model. Nếu đang ở Model muốn chuyển sang Layout đánh lệnh Layout.

Từ phiên bản CAD 2000 trở đi, ta có thể gán trực tiếp giá trị biến TILEMODE bằng

cách chọn vào các nút chọn ở trên dòng trạng thái. Như vậy sẽ nhanh và tiện hơn.

Lệnh tạo khung nhìn động của layout trong autocad( lệnh Mview)

Command: Mview ( lệnh tắt MV)

Lệnh Mview để tạo các Viewport (các khung nhìn động của các bản vẽ thể hiện trong Model). Các đối tƣợng trên các Viewport nằm trên các lớp của mô hình trước đó. Đường bao viewport nằm trên lớp hiện hành. Các viewport này có thể nằm ở vị trí bất kỳ, và có thể chồng lên nhau.

Bạn có thể tạo một khung nhìn (viewport) hay nhiều khung nhìn để hiển thị bản vẽ trong không gian giấy. Với mỗi khung nhìn bạn có thể thay đổi kích thước của khung nhìn cũng như có thể thay đổi tỉ lệ. Di chuyển để trình bày 1 bản vẽ với nhiều tỉ lệ khác nhau với bố cục bản vẽ hợp lý. Bạn cũng có thể array, move hay copy các viewport.

 Chú ý: Một vấn đề quan trong khi tạo một khung nhìn là bạn nên tạo một layer riêng để quản lí các khung nhìn. Để khi xuất bản vẽ bạn có thể tắt layer này để bản vẽ xuất ra không hiển thị các đường bo của khung nhìn. Thông thường đường bao của Viewport nên đặt với Layer depoint (để khi xuất bản vẽ nét này không thể hiện).

Thông thường, khi thực hiện lệnh MV ta sẽ được (mặc định) một khung nhìn hình chữ nhật. Tuy nhiên ta cũng có thể tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật bằng cách  convert  một  đối  tượng đã  vẽ  trong  không  gian  giấy  thành  một  khung  nhìn

Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn có thể thực hiện việc này

– Với lựa chọn Object, bạn có thể lựa chọn một đối tượng khép kín như đường tròn, polyline khép kín trong không gian giấy để convert thành 1 khung nhìn.

– Với lựa chọn Polyonal bạn có thể dùng để tạo một khung nhìn là một polyline bằng cách pick các điểm tạo thành 1 vòng khép kín

Ngoài ra bạn có thể tạo một khung nhìn động bằng cách vào View  => Viewport => Polygonal Viewport.

* Thay đổi kích thước khung nhìn

Bạn muốn thay đổi kích thước khung nhìn để bố cục bản vẽ thêm thuận tiện. Bạn có thể edit khung nhìn tương tự như bạn edit 1 polyline với các lệnh như bình thường.

* Cắt một khung nhìn

Bạn có thể cắt một khung nhìn bằng lệnh VPCLIP.

Khi tạo các viewport trong Layout, ta bắt đầu làm quen với khái niệm không gian mô hình trong không gian giấy vẽ. Đó là không gian hiển thị trong các Mview, thông qua lệnh MS ( hoặc kích đúp chuột vào viewport). Từ không gian mô hình trong không gian giấy vẽ để trở về PS ta thực hiện lệnh PS.

 Lệnh Mvsetup

Lệnh Mvsetup ở Model thường dùng để thiết lập bản vẽ. Tuy nhiên, người dùng không hay sử dụng lệnh này. Trong Paper Space, lệnh Mvsetup có ứng dụng lớn để xoay các khung nhìn mà ở Model Space vẫn không thay đổi.

Command : mvsetup => Enter

một số lệnh về layout trong autocad

Khi đó ta sử dụng lựa chọn Align và Rotate để xoay khung nhìn.

Trước khi Align                                                                             Sau khi Align

Layout trong autocadLayout trong cad

Tỷ lệ của khung nhìn

Có 2 cách để đặt tỉ lệ cho mỗi khung nhìn của layout trong autocad.

 Cách 1:

Chọn Mview cần thiết lập tỉ lệ, vào properties rồi chọn Standard Scale theo tỷ lệ bạn cần. Có thể quản lí list scale này bằng cách vào Option – User Preferences – Edit Scale List…

Lệnh trong layout của autocad

Để đơn giản ta có thể đánh tỷ lệ vào Custom Scale, chi tiết xem bài viết về Tỉ lệ bản vẽ trong Layout.