Shopdrawing trên autocad và hướng triển khai

Shopdrawing trên autocad là gì? Shopdrawing là bản vẽ thi công do bên nhà thầu thi công vẽ và trình lên đơn vị tư vấn giám sát. Bản vẽ shodrawing cho biết chính xác khối lượng vật tư thiết bị cho công trình. Cũng như…