Thiết lập dim style cho bản vẽ theo TCVN

Tìm hiểu về bảng quản lý DIM STYLE + Gọi bảng quản lý Dim Style Cách 1: Gõ lệnh “D” vào ô commant bar để gọi bảng quản lý Dim Style Cách 2: Click vào biểu tượng mũi tên góc dưới cùng bên phải ở…