Cài đặt chế độ truy bắt điểm trong autocad

Chế độ truy bắt điểm trong autocad là một tính năng rất quan trọng. Truy bắt điểm tự động giúp chúng ta chỉ định điểm đầu, điểm cuối của nét vẽ nhanh hơn. Tất cả các đối tượng được vẽ trong phần mềm autocad đều…