Viết chữ trong autocad và tạo một số text style thông thường

Các cách viết chữ trong autocad. Các lệnh viết chữ trong AutoCAD: DT (DT enter chọn điểm chèn text, chọn chiều cao text nếu bạn bật tính năng Anotative thì nó tự bỏ qua bước này, chọn góc thể hiện text (ngang đứng hoặc xiên…

Viết chữ tiếng việt có dấu trong autocad

Việc nhập văn bản tiếng việt có dấu trong autocad cũng như những phần mềm văn phòng khác hoàn toàn giống nhau về kểu gõ và chọn Font chữ. Nhưng việc chọn Font chữ ở đâu?. Chọn như thế nào cho đúng thì không phải…