Chuyển đổi ngôn ngữ trong phần mềm autocad

Chuyển đổi ngôn ngữ trong phần mềm autocad cho phù hợp với ngôn ngữ mình sử dụng là câu hỏi mà nhiều bạn đang thắc mắc. Có bạn muốn chuyển đổi từ tiếng anh sang tiếng việt trong autocad, có bạn muốn cài đặt thêm gói ngôn ngữ khác trong autocad, có bạn muốn chuyển đổi gói ngôn ngữ từ tiếng trung sang tiếng anh.vv.. Mục đích chính là để thuận tiện trong quá trình làm việc của các bạn.

Theo mình tìm hiểu từ hãng Autodesk thì hiện nay, với các phiên bản Autocad đời cao như Autocad 2013, Autocad 2014, Autocad 2015, Autocad 2017 và tới đây là Autocad 2017 đều có hỗ trợ thêm gói ngôn ngữ khác trong autocad. Tuy nhiên với những gói ngôn ngữ mà hãng autodesk đang hỗ trợ như hiện nay có thể sẽ làm một số bạn chưa thật sự vừa lòng.

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trong phần mềm autocad

Sau khi cài đặt xong phần mềm autocad, bạn tải và cài đặt thêm gói ngôn ngữ phù hợp với sở trường của bạn.

Gói ngôn ngữ mà Autodesk phát hành phù hợp với tất cả các phần mềm đồ họa mà hãng phát hành tương đương với phiên bản của autocad.

Hướng dẫn cài đặt

Autocad 20xx phải được cài đặt

1. Lựa chọn và download một gói ngôn ngữ phù hợp với phiên bản mà bạn đã cài đặt

2. Click đúp vào file EXE đã tải về và chọn Install để giải nén gói ngôn ngữ Autocad LT

3. Gói ngôn ngữ sẽ bắt đầu cài đặt ngay sau khi quá trình giải nén hoàn tất

4. Click vào Install để cài đặt gói ngôn ngữ Autocad LT đã được Download

5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tắt, bạn có thể khởi động gói Autocad LT trong ngôn ngữ được chọn bằng cách click đúp chuột vào biểu tượng Shortcut trên màn hình Desktop hoặc trong Menu Start của hệ điều hành Windowns.

Những ngôn ngữ được hãng Autodesk hỗ trợ

English

autocad_2013_english_languagepack_win_32bit.exe (exe – 54579Kb)

autocad_2013_english_languagepack_win_64bit.exe (exe – 59013Kb)

autocad_2014_english_languagepack_win_32bit.exe (exe – 54713Kb)

autocad_2014_english_languagepack_win_64bit.exe (exe – 94518Kb)

AutoCAD 2015 English_Win_32bit dlm.sfx.exe (exe – 58.580 Kb)

AutoCAD_2015_English_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 98040Kb)

AutoCAD_2016_English_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 63591Kb)

AutoCAD_2016_English_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 103424Kb)

Brazilian Portuguese (Português – Brazil)

autocad_2013_brazilian_portuguese_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55697Kb)

autocad_2013_brazilian_portuguese_language_pack_win_64bit.exe (exe – 60120Kb)

autocad_2014_brazilian_portuguese_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55859Kb)

autocad_2014_brazilian_portuguese_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95663Kb)

AutoCAD 2015 Brazilian Portuguese LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 60177Kb)

AutoCAD_2015_Brazilian_Portuguese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100573Kb)

AutoCAD_2016_Brazilian_Portuguese_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65741Kb)

AutoCAD_2016_Brazilian_Portuguese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Czech (Čeština)

autocad_2013_czech_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55487Kb)

autocad_2013_czech_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59964Kb)

autocad_2014_czech_lp_win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 55568Kb)

autocad_2014_czech_lp_win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 95371Kb)

AutoCAD_2015_Czech_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 61305Kb)

AutoCAD_2015_Czech_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 102671Kb)

AutoCAD_2016_Czech_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65741Kb)

AutoCAD_2016_Czech_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

French (Français)

autocad_2013_french_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55369Kb)

autocad_2013_french_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59806Kb)

autocad_2014_french_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55538Kb)

autocad_2014_french_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95342Kb)

AutoCAD_2015_French_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59832Kb)

AutoCAD_2015_French_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100220Kb)

AutoCAD_2016_French_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65332Kb)

AutoCAD_2016_French_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

German (Deutsch)

autocad_2013_german_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55421Kb)

autocad_2013_german_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59852Kb)

autocad_2014_german_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55422Kb)

autocad_2014_german_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95224Kb)

AutoCAD_2015_German_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59710Kb)

AutoCAD_2015_German_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100108Kb)

AutoCAD_2016_German_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 64410Kb)

AutoCAD_2016_German_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 104448Kb)

Hungary (Magyar)

autocad_2013_hungarian_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55882Kb)

autocad_2013_hungarian_language_pack_win_64bit.exe (exe – 60317Kb)

autocad_2014_hungarian_lp_win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 55977Kb)

autocad_2014_hungarian_lp_win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 95790Kb)

AutoCAD_2015_Hungarian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 61785Kb)

AutoCAD_2015_Hungarian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 103143Kb)

AutoCAD_2016_Hungarian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65434Kb)

AutoCAD_2016_Hungarian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Italian (Italiano)

autocad_2013_italian_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55221Kb)

autocad_2013_italian_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59811Kb)

autocad_2014_italian_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55420Kb)

autocad_2014_italian_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95219Kb)

AutoCAD_2015_Italian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59697Kb)

AutoCAD_2015_Italian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100090Kb)

AutoCAD_2016_Italian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65229Kb)

AutoCAD_2016_Italian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Korean (한국어)

autocad_2013_korean_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55035Kb)

autocad_2013_korean_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59468Kb)

autocad_2014_korean_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55265Kb)

autocad_2014_korean_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95075Kb)

AutoCAD_2015_Korean_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59619Kb)

AutoCAD_2015_Korean_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100011Kb)

AutoCAD_2016_Korean_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 64615Kb)

AutoCAD_2016_Korean_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 104448Kb)

Polish (Polski)

autocad_2013_polish_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55468Kb)

autocad_2013_polish_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59948Kb)

autocad_2014_polish_lp_win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 55625Kb)

autocad_2014_polish_lp_win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 95433Kb)

AutoCAD_2015_Polish_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 61342Kb)

AutoCAD_2015_Polish_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 102704Kb)

AutoCAD_2016_Polish_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65844Kb)

AutoCAD_2016_Polish_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Russian (Русский)

autocad_2013_russian_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55720Kb)

autocad_2013_russian_language_pack_win_64bit.exe (exe – 60162Kb)

autocad_2014_russian_lp_win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 55802Kb)

autocad_2014_russian_lp_win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 95608Kb)

AutoCAD_2015_Russian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 61540Kb)

AutoCAD_2015_Russian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 102888Kb)

AutoCAD_2016_Russian_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65127Kb)

AutoCAD_2016_Russian_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Simplified Chinese (简体 中文)

autocad_2013_simplified_chinese_language_pack_win_32bit.exe (exe – 54976Kb)

autocad_2013_simplified_chinese_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59433Kb)

autocad_2014_simplified_chinese_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55243Kb)

autocad_2014_simplified_chinese_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95053Kb)

AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59514Kb)

AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 99850Kb)

AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 64410Kb)

AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 104448Kb)

Spanish (Español)

autocad_2013_spanish_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55250Kb)

autocad_2013_spanish_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59697Kb)

autocad_2014_spanish_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55438Kb)

autocad_2014_spanish_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95239Kb)

AutoCAD_2015_Spanish_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59779Kb)

AutoCAD_2015_Spanish_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 100176Kb)

AutoCAD_2016_Spanish_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 65332Kb)

AutoCAD_2016_Spanish_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 105472Kb)

Traditional Chinese (繁體 中文)

autocad_2013_traditional_chinese_language_pack_win_32bit.exe (exe – 55077Kb)

autocad_2013_traditional_chinese_language_pack_win_64bit.exe (exe – 59521Kb)

autocad_2014_traditional_chinese_languagepack_win_32bit.exe (exe – 55314Kb)

autocad_2014_traditional_chinese_languagepack_win_64bit.exe (exe – 95117Kb)

AutoCAD_2015_Traditional_Chinese_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 59563Kb)

AutoCAD_2015_Traditional_Chinese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 99905Kb)

AutoCAD_2016_Traditional_Chinese_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe (exe – 64410Kb)

AutoCAD_2016_Traditional_Chinese_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe (exe – 104448Kb)

Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ mới, có thể nội dng Explorer sẽ không làm việc,

Nếu gặp vấn đề này, bạn hãy tải và cài đặt thêm gói multi_lingual rồi cài đặt thêm để sử dụng.

Autocad 2013

contentserviceinstaller_multilingual.zip (zip – 276009Kb)

Autocad 2014

contentserviceinstaller_multilingual.zip (zip – 276009Kb)

Autocad 2015

contentserviceinstaller_multilingual.zip (zip – 276009Kb)

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết hướng dẫn cách Chuyển đổi ngôn ngữ trong phần mềm autocad các phiên bản mới nhất hiện nay được hỗ trợ và kèm theo Link tải các gói ngôn ngữ mà hãng Autodesk hỗ trợ chúng ta. Nếu trong quá trình cài đặt có bất kỳ vướng mắc nào, bạn có thể để lại lời nhắn trong phần bình luận, chúng tôi sẽ tổng hợp và trợ giúp bạn trong thời gian sơm nhất.