Tắt truy bắt điểm với hatch trong autocad

Tắt truy bắt điểm trong autocad sẽ giúp chúng ta thuận tiện trong quá trình vẽ và dựng hình hơn nếu bản vẽ của chúng ta có sử dụng nhiều đối tượng Hatch. Bản vẽ có đối tượng hatch, khi vẽ sử dụng nhiều chế độ…

Rải đối tượng theo đường dẫn trong autocad

Phương pháp này giúp chúng ta hoàn thiện một mặt bằng bố trí thép, cọc,… Hoặc một đối tượng bất kỳ có nhiều điểm giống nhau nằm trên cùng một hoặc nhiều cung. Lấy một hình ảnh ví dụ cho các bạn dễ hình dung.…

Chỉnh nét đứt trong cad và biến hiển thị Line Type Scale

Chỉnh nét đứt trong cad chúng ta sử dụng tùy chọn thay đổi giá trị khoảng cách của nét đứt. Bằng cách này chúng ta có thể kéo dãn khoảng cách đường nét đứt trong cad để nhìn thấy rõ nét đứt. Cũng có trường hợp…

Unable to find main dictionary Could not start speller trong autocad

Unable to find main dictionary Could not start speller Là lỗi mà autocad gặp trong tất cả các phiên bản Autocad 2007, Auocad 2008, Autocad 2009, Autocad 2010, Autocad 2011, Autocad 2012, Autocad 2013, Autocad 2014, Autocad 2015, Autocad 2016, phiên bản từ thấp tới cao. Khi bạn…

Không nhập được lệnh trong autoad các phiên bản

Không nhập được lệnh trong autocad là trường hợp chúng ta thường mắc phải. Khi bạn nhập lệnh tắt rồi Enter nhưng có thông báo “Unknown command “XX”. Press F1 for help”. Lỗi này thường xảy ra với hầu hết các lệnh: Ví dụ bạn…